Kako će izgledati život nakon ublažavanja mera uvedenih zbog koronavirusa - Ovo su pravila
Autor: Redakcija
30.04.2020.

Mere koje je Vlada Srbije uvela radi spečavanja širenja pandemije koronavirusa počele su da "popuštaju". Zelene pijace, i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, ponovo rade od utorka, 21. aprila, uz obaveznu primenu svih mera zaštite protiv širenja koronavirusa. Od ponedeljka, 27. aprila rade kozmetički i frizerski saloni, teretane, parkovi. Uskoro se očekuje i da krenu gradski i međugradski prevozi, odnosno, drumski i železnički saobraćaj, vrtići …Prema najavama Kriznog štaba, od 4. maja počeće da radi gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, a u Beogradu i Nišu od 8. maja, ali bez uključivanja klima-uređaja. Od 28. aprila dozvoljeni su treninzi na otvorenom sa potpunim korišćenjem svih preporuka koje je Krizni štab utvrdio. Vrtići počinju sa radom 11. maja, kao i produženi boravak za decu do 4. razreda. 

Pravila i preporuka kojih je potrebno da se građani pridržavaju ima više, a evo kako izgledaju u praksi.
 
Frizerski saloni
 
Danas kada odete u frizurski salon, a tretman ste toga zakazali telefonskih putem, dočekaće vas frizer u zaštitnoj opremi. Neophodno je da i vi imate maske i rukavice. Ukoliko dođete  u salon pre zakazanog termina moraćete da sačekate napolju jer nije dozvoljeno da vise klijenata bude u prostoriji u isto vreme. 
 
 
Obavezna je dezinfekcija kompletnog osoblja, kao i ljudi koji dolaze. Ispred vrata na vidnom mestu vlasnici moraju da postave dezobarijeru. Prilikom svakog ulaska zaposlenih ili korisnika, mora se vršiti dezinfekcija ruku sa preparatom na bazi alkohola sa minimalno 70 odsto alkohola, a prostorije se moraju proveravati pre i posle radnog vremena, kao i tokom dana. Sva oprema i sredstva za rad, radne površine, moraju biti obavezno dezinfikovani nakon svake upotrebe. Neophodno je, po mogućstvu, koristiti jednokratnu papirnu ili plastičnu galanteriju, a ukoliko se koristi galanterija od tkanine, kao što su to na primer peškiri, zaštitni ogrtači, obavezno je koristiti samo za jednog korisnika.
 
Kozmetički saloni
 
Termini za kozmetičke salone takođe se moraju zakazivati unapred. Zaposeleni moraju biti opremljeni vizirima i maskama, a maske moraju da se menjaju na sat vremena. I u kozmetičkim, kao i u frizerskima salonima može boraviti ograničen broj ljudi, tako da između njih bude razdaljina od dva metra.
 
 
Prilikom pružanja usluga i higijenske nege i ulepšavanja lica i tela, kao i nemedicinskih estetskih intervencija, kojima se narušava integritet kože, odgovorna lica salona dužna su da obezbede da se te usluge pružaju pod uslovima i na način kojim se sprečava pojava i prenošenje bolesti, a ukoliko to nije moguće da te usluge ne pružaju. Nakon svakeupotrebe neophodna je dezinfekcija opreme i sredstava za rad. 
 
Teretane i fitness centri
 
I u teretanama je obavezna zaštitna oprema. Na ulazima u teretanu postavljene su dezobarijere, a prilikom ulaska i izlaska svakog korisnika ili zaposlenog, obavezno je dezinfikovati ruke preparatom na bazi 70 odsto alkohola.Vežbači, osim što moraju biti fizički udaljeni najmanje dva metra, moraju imati i sopstvene peškire i druga sredstva lične higijene kao i zaštitne rukavice.
 
 
Prilikom otvaranja i zatvaranja kluba, odnosno na početku i kraju radnog dana moraju se dobro provetriti sve prostorije i dezinfikovati sve radne površine, opremu, sprave i druge rekvizita za vežbanje, kao i pod kluba. U toku radnog dana prostorije je potrebno provetravati češće, najmanje pet puta. Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su kafe kuhinje, svlačionice, tuš kabine moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši detaljna dezinfekcija tih prostorija. Oprema, sprave i rekviziti za vežbanje se moraju detaljno dezinfikovati nakon svake upotrebe svakog korisnika. 
 
Ugostiteljski objekti
 
Od ponedeljka, 4. maja, dolazi do znatnog ublažavanja ali i ukidanja pojedinih mera koje su važile za vreme vanrednog stanja. Tog datuma mogli bi sa radom početi kafići i restorani, u zatvorenom delu biće obavezna upotreba maski, a na otvorenom distanca. Gosti neće morati u ugostiteljskom objektu da nose rukavice i maske, pošto jedu i piju, ali je dezinfekcija na ulazu obavezna. Na ulazu u kafić ili restoran moraće da stoji dezinfekciono sredstvo za ruke na bazi alkohola, bilo kao gel, vlažne maramice ili ručna prskalica. To će biti obavezno i na ulazu u baštu, ukoliko gosti ulaze u objekat u toilet. Dezinfekciona sredstva moraće da stoje i na stolovima. Ugostiteljski objekti moći će da prime jednog gosta za sedeće mesto na 3,5 kvadrata površine, a u baštama jedan gost dolazi na 2,5 kvadrata.U  toaletima će biti obavezni beskontaktni dozeri za sapun i ruke.
 
 
Za vreme rada zaposleni će morati da nose maske i rukavice u servisnom i proizvodnom delu, kao i uniforme koje se svakog dana peru na 90 stepeni i peglaju. Dezobarijere su obavezne i na ulazima u prostorije koje koriste samo zaposleni, kao i dezinfekcija obuće alkoholnim dezinfekcionim sredstvom. I dobavljači koji dostavljaju robu moraće da prođu dezinfekciju obuće i ruku pri dostavi robe, a zaposleni će prvo morati da dezinfikuju pakovanje u kom je doneta roba, koje odmah bacaju u smeće, a potom i da dezinfikuju samu robu.
 
Gradski prevoz
 
Od 8. maja počinje da saobraća javni gradski prevoz, međugradski i železnički saobraćaj. 
 
 
Pravila koja će važiti za gradski prevoz su sledeća:
-Vozači JGP obavezno moraju da nose ličnu zaštitnu opremu, odnosno, masku i rukavice dok upravljaju autobusom, tramvajem ili trolejbusom
-Redari i kontrolori, takođe moraju da nose masku i rukavice, ali i vizire
-Vozačeva kabina biće razdvojena plastičnom ili providnom pregradom od putničkog dela vozila
-Usluge JGP mogu koristiti samo osobe koje nose masku i rukavice, a putnicima koja nepravilno koriste zaštitnu opremu neće biti dozvoljen ulazak
-Ulazak putnika u vozilo biće moguć samo na prednjim ili zadnjim vratima, a autobus, tramvaj ili trolejbus mora se vidljivo obeležiti i sa spoljne i sa unutrašnje strane kako bi se znalo koja vrata služe za ulaz, odnosno izlaz
-U unutrašnjosti vozila mora biti jasno obeležen pravac kretanja putnika, od ulaza ka izlazu
-Na ulaznim vratima mora biti redar koji će kontrolisati da li putnici ulaze noseći zaštitnu opremu
-Sedišta moraju biti vidljivo obeležena sa uspostavljenim razmakom, koji omogućava fizičku distancu od dva metra između putnika. To znači da će na duplim sedištima biti samo jedan putnik, dok će u vertikalnoj liniji biti popunjeno svako drugo mesto za sedenje.
-Mesta za stajanje u vozilu moraju biti vidljivo obeležena, tako da se poštuje preporučena fizička distanca od minimum dva metra između putnika.
-Vozilo se obavezno mora dezinfikovati pre prvog polaska i nakon poslednjeg polaska, a po mogućstvu i u toku radnog dana. Posebnu pažnju treba obratiti na vozačevu kabinu i rukohvate, validatore i druge predmete koji se često dodiruju.
-Pre i posle svake pojedinačne vožnje, vozilo se mora provetriti prirodnom ventilacijom, otvaranjem svih prozora. Ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, poželjno je da prozori budu otvoreni i tokom vožnje. Ne preporučuje se centralizovan način klimatizacije, osim u onim vozilima u kojima prozori ne mogu da se otvore. U slučaju da su prozori blokirani, vozač je dužan da ih odblokira.
-Na stajalištima moraju biti vidno istaknuta pravila ponašanja u vozilu, kao i mesta za stajanje putnika na stajalištu zbog formiranja reda kojim se obezbeđuje fizička distanca.
 
Vrtići i produženi boravak
 
Od 11. maja vrtići i produženi boravak za decu do 4. razreda. Krizni štab za borbu protiv koronavirusa  doneo je niz preporuka, čak 35, za postupanje zaposlenih i korisnika u predškolskim ustanovama.
 
Pravila su sledeća:
 
-Pre početka rada, potrebno je provesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i opreme, kao i provetravanje prostorija
-Obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstva i pribora za čišćenje i dezinfekciju
-Na ulazu u objekat postaviti dezobarijere
-Uvesti obavezno pranje ili dezinfekciju ruku prilikom ulaska u objekat, kao i pranje ruku dece pri prijemu u ustanovu
-Prijem dece obavljati u skladu sa važećom procedurom ponovnog dolaska deteta nakon dužeg odsustva uz potvrdu nadležnog pedijatra
-Prilikom dolaska/odlaska dece uspostaviti proceduru kontrolisanog ulaska kako se ne bi stvarala gužva i kako bi se obezbedila preporučena distanca od 2 metra, u skladu sa mogućnostima, organizovanje prihvata dece ispred objekta (na ulazu), u unapred dogovorenim intervalima. Roditelji dece treba da nose masku pri dolasku.
-Edukovati roditelje o važnosti ostajanja kod kuće dece sa simptomima bolesti – respiratorne, crevne infekcije, povišena temperatura i sl. Ili sa sumnjom na početak bolesti.
-Edukovati zaposlene o obavezi praćenja sopstvenog zdravstvenog stanja i stanja dece i pridržavanja postupka u skladu sa preporukama vezanim za prevenciju pojave bolesti Kovid-19 (uključujući poštovanje socijalne distance i korišćenja lične zaštitne opreme). Zaposlene kod kojih su se ispoljili simptomi bolesti, odmah udaljiti sa radnog mesta.
-Sprovoditi strogu trijažu dece pri prijemu u objekat. Osoba koja obavlja trijažu treba da pre pregleda i nakon svakog pregleda ukoliko je imala kontakt sa detetom opere ruke toplom vodom i sapunom, kao i da koristi ličnu zaštitnu opremu – masku, rukavice, vizir, radnu uniformu. Razmotriti mogućnost uvođenja merenja telesne temperature beskontaktnim toplomerom pri dolasku deteta – obrisati ga nakon svakog merenja alkoholnom maramicom ili dezificijensom. Pri svakoj sumnji na postojanje respiratorne bolesti, dete ne primati u kolektiv.
-Pojačati higijenske mere u celom objektu uz češću primenu mera tekuće dezinfekcije prostora, površina i predmeta, uključujući igračke, površine i predmete koji se često dodiruju.
-Obezbediti da deca za stolovima sede na udaljenosti od 2 metra.
 
 
-Ne mešati grupe i vaspitače, u skladu sa preporukom socijalnog distanciranja. Boravak dece organizovati tako da se međusobni kontakt različitih vaspitnih grupa dece maksimalno izbegne, u skladu sa mogućnostima: odvojeno vreme za igru uz organizovanje igara u istim manjim grupama – boravak na otvorenom, primene higijenskih mera pre obroka, tokom služenja obroka.
-Ne dozvoliti da deca među sobom dele hranu.
-Ne koristiti igračke koje se ne mogu prati i dezinfikovati, posebno mekane igračke. Ne mešati igračke između vaspitnih grupa i dece pre nego što se operu i dezinfikuju. Uspostaviti jasnu proceduru za pranje, dezinfekciju i odlaganje čistih i „prljavih“ – korišćenih igračaka kako bi se sprečilo njihovo ukrštanje. Pranje i čišćenje igračaka obavljati van domašaja dece.
-Posebnu pažnju treba obratiti na potrebu pojačanih higijenskih mera u slučaju pranja, umivanja, hranjenja, držanja u naručju dece.
-Uvesti češće pranje ruku dece, a obavezno nakon kijanja, kašljanja, plača, pre i posle konzumiranja hrane. U slučaju pružanja pomoći pri pranju ruku detetu, osoblje mora nakon toga oprati svoje ruke.
-Uvesti obavezan nadzor pri pranju ruku dece.
-Tokom menjanja pelena u mlađim grupama, strogo poštovati proceduru održavanja higijene ruku pre i nakon zamene i odlaganja pelena. Nakon zamene pelena, obaviti i pranje ruku deteta, kao i pranja i dezinfekciju površina i završnog pranja ruku nakon sprovedene procedure.
-Koristiti sredstva za pranje koja se rutinski koriste.
-Pri korišćenju dezinfekcionih sredstava voditi računa o pravilnoj primeni u skladu sa uputstvom proizvođača, vezanom za namenu, koncentraciju, način primene i neophodno kontaktno vreme.
-Pribor i sredstva za čišćenje i dezinfekciju moraju se držati van domašaja dece i ne smeju se primenjivati u neposrednoj blizini dece, kako bi se izbeglo udisanje eventualnih isparenja.
-Redovno, u skladu sa vremenskih prilikama, prirodnim putem – otvaranjem prozora, provetravati prostorije, posebno prostorije za boravak dece. Ne koristiti veštačku ventilaciju.
-Dnevni odmor – spavanje organizovati tako da se deca na krevetima pozicioniraju po principu „noge – glava“ uz preporučenu razdaljinu od 2 metra. Obezbediti pojedinačne krevete i posteljinu za svako dete i strogo voditi računa da se ne mešaju.
-Osobe koje rade na pripremi i distribuciji hrane moraju nositi maske i rukavice i sprovoditi mere pojačane lične higijene, posebno učestalog pranja ruku i mere pojačane opšte higijene.
-Iako je, prema SZO, rizik za transmisiju virusa putem hrane, kao i ambalaže – pakovanja vrlo nizak, prilikom pripreme hrane potrebno je strogo se pridržavati principa dobre higijenske prakse u pripremi i manipulaciji hranom, sa ciljem smanjenja uvek prisutnih rizika za sve bolesti prenosive hranom, posebno značajne u uslovima organizovane kolektivne ishrane.
-Sprovoditi pojačane edukativne aktivnosti sa decom, sa ciljem lakšeg razumevanja i usvajanja novih pravila postupanja o važnosti: a) čestog i pravilnog pranja ruku , b) kašljanja i kijanja u podlakticu, v) socijalnog distanciranja koje treba osmisliti kroz igru dece – razmestiti ih da sede na udaljenosti jedni od drugih g) izbegavanje dodirivanja lica.
-Na vidnim mestima postaviti edukativne postere sa preporukama o preventivnim aktivnostima.
-Kontrolisati razloge odsustva dece, kontaktirati roditelje, a po potrebi i pedijatra nadležnog Doma zdravlja.
-Ne sprovoditi organizovane grupne aktivnosti u objektu ( priredbe i sl. ), kao ni organizovane posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja ljudi, izlete, ekskurzije.
-Ukoliko postoji organizovani prevoz dece (kuća – predškolska ustanova), mere socijalnog distanciranja i pojačane dezinfekcije se moraju poštovati i tokom prevoza. U tom smislu potrebno je da vozač nosi masku koja prekriva nos i usta, rukavice, da razmak između dece bude minimalno 2 metra (npr. u svakom drugom redu sedi po jedno dete – u slučaju nedostatka vozila, prevoz obavljati u intervalima) i intenzivirati mere lične higijene vozača i dezinfekciju unutrašnjosti vozila (vozačka kabina, rukodržači, sedišta).
-Učestaliju dezinfekciju primenjivati i kod namenskih vozila za transport hrane.
-U slučaju pojave simptoma ili sumnje na postojanje Kovid-19 infekcije, potrebno je obezbediti prostoriju za izolaciju u slučaju pojave simptoma bolesti deteta tokom boravka u objektu.
-Kod svake promene zdravstvenog stanja, dete izolovati u sobu za izolaciju, odmah obavestiti roditelje/staratelje i, u najkraćem roku, dete uputiti lekaru. Ukoliko se vrši merenje telesne temperature običnim toplomerom (preporučeno samo kod dece kod koje se sumnja na povišenu temperaturu), obavezna je dezinfekcija toplomera nakon merenja, kao i higijena ruku.
-Proveriti zdravstveno stanje ostale dece koja borave u kolektivu i svaki sumnjiv slučaj izolovati.
-U slučaju potvrde Kovid-19 infekcije, prostor u kome je osoba boravila ne koristiti. Otvoriti spoljna vrata i prozore da bi se prostor provetrio. Pre čišćenja prostora sačekati bar 24 sata. Detaljno oprati i dezinfikovati prostor, površine, pribor, opremu i dr. namenskim dezinfekcionim sredstvima u skladu sa uputstvom proizvođača, uz obavezno korišćenje lične zaštitne opreme.
 
Avio saobraćaj
 
U zavisnosti od epidemiološke situacije, od 18. maja, Vlada Srbije može dozvoliti obavljanje delatnosti prevoza putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju sa aerodroma u Srbiji. Mere kojima se osigurava bezbednost zaposlenih i bezbednost korisnika usluga podrazumevaju obaveznu dezinfekciju svih aerodromskih prostorija, opreme, mobilijara, dezinfekciju transportnih sredstava, obaveznu upotreba zaštitnih sredstava, odnosno, maski i rukavica, obavezno merenje temperature svim putnicima na svim letovima, kako dolaznim tako i odlaznim. 
 
Kako će se odvijati život sa svim ovim propisanim merama, i u kojoj meri će one uticati na naše svakodnevne aktivnosti, ostaje nam da vidimo. 
 

Komentari
Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.
Postavi komentar