lokacija: Apatin
objavljeno: 10.08.2017.

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA

Saopštenja

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Apatin
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE APATIN
Odeljenje za stambeno-komunalnu delatnost,
zaštitu životne sredine, urbanizam,
građevinske i imovinsko-pravne poslove
Broj predmeta: 350-29/2017-IV/02
Datum: 09.08.2017. godine
Apatin, Srpskih vladara 29


Na osnovu člana 63 Zakona o planiranju i izgradnji ( „Sl. glasnik RS“ br. 72/2009, 81/2009 - ispravka, 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014), člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, broj: 64/2015) i člana 2. i 3. Pravilnika o načinu javne prezentacije urbanističkog projekta (''Službeni glasnik RS'', broj 43/2010), Odeljenje za stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove opštinske uprava opštine Apatin

o g l a š a v a

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU
URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNjU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA P+2+Pk
NA KAT. PARCELI BROJ: 2477 KO APATIN


Obaveštava se javnost de će se JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA P+2+Pk , NA KAT. PARCELI BROJ: 2477 KO APATIN, kojeg je za potrebe investitora Jelene Štikovac iz Apatina, ul. Đure Jakšića 20, izradilo Projektni biro za projektovanje i inženjering „EPOS“, sa sedištem u Apatinu, ul. Železnička bb (odgovorni projektant: Siniša Miličić, dipl.ing.arh. sa brojem licence: 300 A771 04), pod brojem UP-08/17 od Avgusta 2017. godine, održati u trajanju od 7 dana i to u periodu od 10.08.2017. godine 17.08.2017. godine.

U tom periodu, od 10.08.2017. godine 17.08.2017. godine, svi zainteresovani U VREMENU OD 8 DO 13 SATI, U PROSTORIJAMA ZGRADE U UL.SREDNjA BR. 2A U APATINU, PRVI SPRAT, KANCELARIJA BR. 4 (prostorija Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko pravne poslove), mogu izvršiti uvid u predmetni URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU STAMBENO – POSLOVNOG OBJEKTA P+2+Pk , NA KAT. PARCELI BROJ: 2477 KO APATIN.

Zainteresovana lica sve bliže informacije i usmena objašnjenja u vezi urbanističkog projekta mogu dobiti u istoj kancelariji br. 4 od radnika Odeljenja za stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, urbanizam, građevinske i imovinsko pravne poslove , savetnika za urbanizam, Nebojše Ugarkovića, Master.arh.

Zainteresovana lica svoje eventualne primedbe i sugestije na projekat, isključivo u pismenoj formi, u navedenom roku mogu dostaviti nadležnom organu preko prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Apatin u ul. S. Vladara br.29 .


Za: RUKOVODIOCA ODELjENjA
Siniša Jovanović dipl.inž.građ.
 

Komentari

Vulgarni, uvredljivi i komentari u kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje, neće biti objavljeni. Mišljenja izneta u komentarima su privatna mišljenja autora komentara i ne predstavljaju stavove 025info redakcije.

comments powered by Disqus

Povezane vesti

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je 16 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama jedna osoba...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su S. V. (1979) iz okoline Kule, zbog postojanja osnova sumnje...

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru otkrili su zasad kanabisa i zaplenili oko 76 kilograma ove biljke.

U toku prethodne nedelje, na području Policijske uprave u Somboru, evidentirano je sedam saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama...

Iz Elektrodistribucije obaveštavaju građane Apatina da će u utorak, 08. avgusta, u periodu od 08 do 11 sati,...

Zbog seče grana pri niskom naponu, u periodu od 07. do 11. avgusta, neće biti električne energije u...